Program


 
09.00IDENTIFIKACE A ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU PRODEJE POHLEDÁVKY
 • Kdy nejlépe pohledávku prodat?
 • Jaká jsou rizika?
 • Kde začít?
 • Jaké cíle si stanovit?
   Jan Dlabola
  Head of
Collections
  GE Money
 

 
09.15STRATEGIE OCEŇOVÁNÍ A NABÍDKOVÉ MODELY
 • Ojedinělý prodej
 • Pravidelný prodej
 • Prodej na základě návaznosti (forward flow basis)
 • Řízení vyjednávání
 • Jaké jsou pro/proti a rizika různých typů modelů?
 • Segmentace portfolia
   Jiří Kouřil
  Collections Manager
  GE Money
 

  
09.35ROZDÍLY V KORPORÁTNÍM A RETAILOVÉM PŘÍSTUPU V PRODEJI POHLEDÁVEK
 • Lze použít retailové metody při prodeji korporátních pohledávek?
 • Jaké jsou odlišnosti při výběru pohledávek a jejich ocenění?
 • Veřejná elektronická aukce nebo tajné due diligence
 • Může být konkurence nebo spekulant typickým investorem i v retailu?
 • Poprodejni podpora & closing
  Marek Ambrož
  
Director of Restructuring and Work Out Division
  Slovenská sporiteľňa
 

 
10.10DOTAZY
 

 
10.25Káva
  

 
10.50 ODKUP POHLEDÁVEK V SEKTORU B2B – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI INKASNÍ AGENTURY
 • Odkup, odkup s odloženou splatností a správa pohledávek
 • Výběr pohledávek k odkupu
 • Analýza pohledávek před odkupem
 • Návratnost investice
 • Praktické příklady nakoupených balíků
  Ladislav Procházka
 
jednatel a společník DC GROUP
  společník Marketingové database
  jednatel a společník
SOLIDIS
 

 
11.45SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK
 • Jednorázový prodej nebo dlouhodobý kontrakt?
 • Očekávání prodávajícího a kupujícího
 • Smluvní podmínky a jejich dopad na cenu pohledávek
 • Alternativní modely prodeje pohledávek
  Vítězslav Kus
  obchodní a marketingový ředitel

  KRUK International
 

 
12.25Dotazy
 

 
12.50Oběd
 

 
13.50POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
 • Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky
 • Předmět postoupení pohledávky
 • Rámcové smlouvy o postoupení a rizika s nimi spojená
 • Na co všechno pamatovat při postoupení pohledávky
 • Jak postupovat pohledávky za dlužníkem v insolvenci
 • Za co odpovídá postupitel
 • Kdy a proč oznamovat postoupení pohledávky dlužníkovi
 • Nejčastější chyby při postoupení pohledávky
 • Postoupení pohledávek podle nového občanského zákoníku
  Martin Dančišin
  partner, advokát

  Glatzová & Co.
  Martin Krechler
  advokát

  Glatzová & Co.
 

 
14.30FACTORING – ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK A ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA POLHŮTNÍCH POHLEDÁVEK
 • Podstata factoringu
 • Bezregresní factoring – nástroj pro řešení pohledávek po splatnosti
 • Příprava factorovaných pohledávek k prodeji a jejich následný prodej
  Tomáš Vogl
  člen představenstva
  Transfinance
 

 
15.00Dotazy
 

 
15.15Konec dne

 


SmithNovak © | Kontakt