Program


 
  Předsedající:
  Michal Kroupa
 
Head of OgilvyInteractive
 
Ogilvy Group
 

 
Blok 1POSOUZENÍ VÝHOD A MOŽNOSTÍ SEGMENTOVANÉHO PŘÍSTUPU
KE SKUPINÁM ZÁKAZNÍKŮ
 
09.00JAK VYBRAT PROFITABILNÍ KLIENTY Z PORTFOLIA KREDITNÍCH KARET?
 • Strategie a akvizice je prvopočátek
 • Možné přístupy k segmentaci kreditních karet
 • Konkretni příklad segmentace Xsellové kampaně v Bosně
 • Výsledkem by měl být vzdycky profit
  Soňa Havlíčková
  Cards

  Raiffeisen Bank International
 

 
09.20MOBIL A INTERNET: POUŽÍVÁNÍ MOBILŮ, CHOVÁNÍ A TRENDY DNEŠNÍ MLÁDEŽE
 
  Martin Jaroš
  ředitel marketingové komunikace

  T-Mobile Czech Republic
 

09.40EFEKTIVNÍ SEGMENTACE
 • Zdroje a předpoklady pro segmentaci zákazníků
 • Faktory úspěchu a neúspěchu segmentace
 • Jak udělat dobrou segmentaci
  Jan Matoušek
  Director

  Data Mind
 

10.00IDENTIFIKACE ZÁKAZNICKÝCH SEGMENTŮ NA TRHU FINANČNÍCH SLUŽEB
 • Na počátku byla segmentace... a byla dobrá
 • Není segmentace jako segmentace aneb jak vybrat tu pravou
 • Segmentace by měla být nástroj, nikoliv cíl
  Pavel Vaněček
  konzultant

  TNS AISA
 

10.20 PANELOVÁ DISKUSE
 

Soňa Havlíčková, Cards, Raiffeisen Bank International

Jan Matoušek, Director, Data Mind

Pavel Vaněček, konzultant, TNS AISA

Jiří Kvítek, vedoucí segmentového řízení, Občané, Marketing, Komunikace
a Business development,
Komerční banka

 

10.50Káva

Blok 2ORIENTACE NA TRH MLÁDEŽE
11.20IMPLEMENTACE EFEKTIVNÍCH CÍLENÝCH KAMPANÍ, JEJICHŽ CÍLEM JE ZAUJMOUT TRH MLÁDEŽE
 • Různé přístupy k subsegmentaci mladých klientů
 • Hlavní lákadla pro mladé klienty – Co banky mohou nabízet?
 • Komunikace, prodejní a servisniíkanály pro obsluhu mladých klientů
 • Role sociálních medií v bankovnictví s mladými klienty
  Jaroslav Dvořák
  Project Manager

  Roland Berger Strategy Consultants
 

11.40STRATEGIE BANKY ZAMĚŘENÁ NA MLADÉ KLIENTY
aneb jak je upoutat, jak s nimi pracovat, co jim nabídnout
 • Jací jsou čeští teenageři a jejich přístup k penězům
 • Pozice bank(y) a potenciál trhu mladých
 • Budování povědomí značky a efektivní komunikace
  Jana Opršalová
 
Segment Manager
 
Českoskovenská obchodní banka
 

12.00VÝVOJ STRATEGIÍ KOMUNIKACE NA SEGMENT MLÁDEŽE
V DIGITÁLNÍCH MÉDIÍCH
 • Postoj mládeže k digitálním kanálům
 • Směřování digitální komunikace v zahraničí
 • Branded utility pro segment mládeže
 • Ukázky úspěšné digitální komunikace na lokálním i zahraničních trzích
  Michal Kroupa
 
Head of OgilvyInteractive
 
Ogilvy Group
 

12.20VYUŽITÍ NÁSTROJŮ PUBLIC RELATIONS A KOMUNIKACE K OSLOVENÍ SEGMENTU MLADÝCH LIDÍ
 • Případová studie - role Public Relations v procesu náboru palubního personálu želeničního dopravce RegioJet
  Aleš Ondrůj
  ředitel komunikace skupiny Student Agency
  ředitel zákaznického servisu RegioJet

  Student Agency
 

12.40PANELOVÁ DISKUZE
 

Jaroslav Dvořák, Project Manager, Roland Berger Strategy Consultants

Jana Opršalová, Segment Manager, Československá obchodní banka

Michal Kroupa, Head of OgilvyInteractive, Ogilvy Group

Aleš Ondrůj, ředitel komunikace skupiny Student Agency, ředitel zákaznického servisu RegioJet, Student Agency

 

13.00Oběd

Blok 3STRATEGIE, JEJICHŽ CÍLEM JE ZAUJMOUT, ZÍSKAT A UDRŽET MOVITÉ ZÁKAZNÍKY
14.00AFLUENTNÍ ZÁKAZNÍCI - BLAŽEK
 
  Radek Hrachovec
 
nezávislý marketingový specialista

 

14.20POCHOPENÍ A USPOKOJENÍ POTŘEB MOVITÝCH ZÁKAZNÍKŮ
 • Potřeby vs. skutečné potřeby
 • Skutečný insight jako základní krok k jejich pochopení
 • Potřeby a přání ve vztahu k produktům a službám
  Míla Knepr
  Client Service Director

  MARK BBDO
 

14.40PŘIDANÁ HODNOTA PROSTŘEDNICTVÍM DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB: DŮVĚRYHODNÝ PORADCE: KLÍČ K BUDOVÁNÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM
A VĚRNOSTI ZÁKAZNÍKA
 • Jak získat afluentní klienty? Jakými distribučními kanály je získávat?
 • Co jim nabídnout? Jaké služby? Jaké produkty?
 • Jak o ně pečovat?
 • Jaký servis očekávají?
 • Kdo by měl o ně pečovat? Jaké jsou požadavky na poradce, který se stará o afluentní klienty?
 • Jaké jsou doplňkové servisní a informační kanály? Jak s nimi pracovat?
  Martin Pivoda
  Project Manager

  Partners Financial Services
 

15.00Káva

15.25PANELOVÁ DISKUZE
 • Jak definují marketingoví odborníci movitého zákazníka?
 • Jaké typy marketingových kanálů jsou nejefektivnější, pokud chceme zaujmout a získat movité zákazníky?
 • Jak musejí české a slovenské společnosti změnit své zákaznické strategie, aby zaujaly a udržely movité zákazníky?
 • Které banky a pojišťovny nabízejí v současné době produkty a služby zaměřené na movitý segment?
 • Rozvoj poradenských služeb
 • Jaká je interakce mezi movitými zákazníky a poskytovateli finančních služeb? Jaké jsou styčné body?
 • Jak se bude vyvíjet cílová skupina movitých zákazníků během příštích 10 let?

Míla Knepr, Client Service Director, MARK BBDO

Martin Pivoda, Project Manager, Partners Financial Services

Radek Hrachovec, nezávislý marketingový specialista

Radek Hubený, Segment Leader, Mass Affluent segment, GE Money Bank


Blok 4ZKOUMÁNÍ SEGMENTOVÝCH STRATEGIÍ
15.55SEGMENTACÍ NA ZÁKLADĚ CENOVÉ CITLIVOSTI K VYŠŠÍM VÝNOSŮM
 • Které typy segmentace v praxi nefungují a proč
 • Světové trendy v cenotvorbě pro jednotlivé segmenty ve finančních službách
 • Cenová optimalizace na úrovni segmentů
 • Cenová optimalizace na úrovni jednotlivých klientů
  Václav Lorenc
  Managing partner

  Pricewise ČR a Pricing idiot
 

16.15VYUŽITÍ CUSTOMER INTELLIGENCE PRO SEGMENTOVÉ ŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ
 • Jak identifikovat potřeby na úrovni jednotlivých segmentů/klientů
 • Personalizované interakce s klientem přes různé komunikační kanály
 • Nové trendy v oblasti analýzy zákaznických dat
  Lucie Staňková
  Customer Intelligence Business Consultant

  SAS
 

16.35Dotazy

16.45Konec dne

 


SmithNovak © | Kontakt