Pavel Mertlík

hlavní ekonom, Raiffeisenbank

Pavel Mertlík (1961) je hlavním ekonomem Raiffeisenbank a.s. od r. 2001. Přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a je hostujícím profesorem Staffordshire University (Spojené království). Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR. V letech 1998 – 2001 byl místopředsedou vlády ČR pro hospodářskou politiku a ministrem financí (1999 – 2001). Předtím pracoval v České národní bance, v Ústavu prognózování ČR, na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Vysoké škole ekonomické. Publikoval řadu odborných studií v ČR i v zahraničí, zejména z oblasti teorie cen a empirických analýz transformace centrálně plánovaných ekonomik. V letech 2004 - 2006 byl prezidentem České společnosti ekonomické (ČSE). Je ženatý, s manželkou Danou (1960) a syny Tadeášem (1991) a Arnoštem (1994) rád lyžuje a jezdí na kole.


Eva Zamrazilová

členka bankovní rady, ČNB

Narozena 8. května 1961 v Praze. Po studiu na národohospodářské fakultě VŠE vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V 90. letech spolupracovala na řadě studií k tématice transformace české ekonomiky, absolvovala krátkodobé stáže v zahraničí. Doktorandské studium ukončila v roce 1990 na Katedře statistiky NH fakulty VŠE. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v Týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Spolupracuje s Českou bankovní asociací v rámci Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky, je členkou předsednictva České společnosti ekonomické a nositelkou ceny ČSE. Přednáší makroekonomickou analýzu na Vysoké škole ekonomie a managementu. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na témata makroekonomické rovnováhy, konvergenčního procesu tranzitivních ekonomik, hospodářské politiky, trhu práce (je autorkou či spoluautorkou více než 150 odborných titulů), rovněž přednáší na odborných konferencích.S účinností od 1. března 2008 byla Eva Zamrazilová jmenována členkou bankovní rady ČNB.


Martin Kupka

ředitel oddělení Analýzy finančních trhů, ČSOB

Martin Kupka je od roku 2002 ředitelem investičního výzkumu a hlavním ekonomem ČSOB.  Profesní kariéru zahájil v Prognostickém ústavu ČSAV, odkud po roce 1989 odešel přednášet makroekonomii na obnovenou Fakultu sociálních věd UK. V první polovině 90. let se stal poradcem ministra na MHPR ČR, v letech 1994-5 působil jako makroekonomický analytik pro středoevropský region v NRI ve Vídni. Od roku 1995 do začátku roku 2002 pracoval Martin Kupka jako vedoucí ekonomického výzkumu střídavě ve skupině Patria Finance a v Raiffeisenbank  Martin Kupka vystudoval na pražské VŠE obor ekonomicko-matematické výpočty, postgraduální studia absolvoval na PgÚ ČSAV v Praze a GIIS v Ženevě.


Pavel Kühn

ředitel odboru Produktové řízení, Česká spořitelna

Pavel Kühn je ředitelem odboru Produktové řízení v  České spořitelně (Erste Group Bank AG) a je odpovědný za rozvoj úvěrových produktů v korporátním bankovnictví . 

Celou svoji pracovní kariéru zasvětil bankovnictví v Praze. Nastoupil do  České spořitelny  v roce 1976 a prošel řadou funkcí od úvěráře až po manažerské funkce v této bance. Od roku 1991 do roku 1994 pracoval v reprezentaci LandesBank Berlin v Praze. Pod jeho vedením se Česká spořitelna a.s.  stala licencovanou hypoteční bankou v roce 1995. Hypoteční obchody a financování developerů řídil do roku 2007. V posledních 4 letech byl odpovědný za rozvoj developery center.

Pavel Kühn byl několik let předsedou komise pro hypoteční bankovnictví v České bankovní asociaci a  Vice-Prezidentem Evropské hypoteční federace. Dále zastává funkci místopředsedy dozorčí rady Realitní společnosti České spořitelny, a.s.


Jan Vejmělek

Hlavní ekonom, vedoucí odboru Ekonomický a strategický výzkum, Investiční bankovnictví, Komerční banka

Jan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. Od roku 2002 pak zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky, kde má na starosti tým ekonomických analytiků zaměřujících se na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a analýzu jednotlivých segmentů finančního trhu (devizový trh, peněžní trh, trh úrokových sazeb a dluhopisů, akciový trh). Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998.

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA).


Oldřich Dědek

národní koordinátor pro zavedení Eura v ČR, odbor Kabinet ministra, MfČR

V r. 1978 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do r. 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. Poté přešel do Státní banky československé na pozici zástupce ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996-98 působil jako poradce guvernéra České národní banky a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999-2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB.Od června 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy problematiku finančních trhů, podnikových financí a evropské ekonomické integrace. Je vedoucím Katedry makroekonomie a ekonometrie a zodpovídá za magisterský program ekonomického studia. V březnu 2007 byl vládou ČR jmenován Národním koordinátorem zavedení eura v ČR. Odborné vzdělání si doplňoval studijními pobyty na London School of Economics, University of Warwick, a ve Federal Reserve Bank of Kansas City. Má bohatou publikační činnost zejména v oblasti monetární ekonomie. Je autorem knihy Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru.


Jana Michalíková

výkonná ředitelka, Asociace pro kapitálový trh České republiky

Jana Michalíková  (1983) je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky. Od roku 2009 působí také jako člen Rady ředitelů Evropské asociace fondů a asset managementu EFAMA.
Jana Michalíková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době dokončuje studium LL.M na University of London a doktorský studijní program Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě češtiny a slovenštiny mluví anglicky, francouzsky a německy. Před nástupem do AKAT pracovala v oblasti právního a daňového poradenství. Do asociace nastoupila v roce 2008 na pozici právníka a od této doby se aktivně podílí na budování infrastruktury kapitálového trhu v České republice. Do funkce výkonné ředitelky AKAT byla zvolena v roce 2009.


Petr Zahradník

projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen představenstva Grantika ČS, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Petr Zahradník (narozen 7. srpna 1965), Vystudoval VŠE v Praze, obor finance, kde byl promován v roce 1987. V období 1991 – 1992 působil jako stipendista na katedře ekonomie na Queen Mary and Westfield College na Londýnské univerzitě. V letech 1992 – 1993 souběžně studoval program hospodářské politiky na Columbia University v New Yorku a evropská studia na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. V tomto období rovněž prováděl ekonomický výzkum v rámci projektu Světové banky. Jeho dalšími zahraničními působišti v letech 1993 – 1995 byl Ústav pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády a Mezinárodní ústav pro analýzu aplikovaných systémů v rakouském Laxenburgu. Po návratu do České republiky působil více než sedm let jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu – Conseq Finance (1999 – 2003) a Patria Finance (1995 – 1997). V letech 2003 – 2010 byl vedoucím kanceláře pro Evropskou unii v České spořitelně; v současné době je na stejném pracovišti konzultantem a projektovým manažerem. Vedle těchto aktivit vykonával v letech 1995 – 1999 na externí bázi funkci ekonomického konzultanta Kanceláře prezidenta republiky. Autor intenzivně komunikuje s médii. V průběhu své profesionální dráhy má zaznamenáno více než 2.800 citací v tuzemských i zahraničních médií; vedle toho je autorem několika set odborných i populárních ekonomických článků, několika desítek přednášek na odborných konferencích a seminářích a šesti kapitol v knižních publikacích. Je autorem monografie „Vstup do Evropské unie“, jež vyšla v září 2003 v Nakladatelství C.H. Beck a spoluautorem knihy „Jsme v Evropě a co dál ?“, vyšlé v září 2004 v Nakladatelství Petrov, a dalších knižně vydaných publikací. Systematicky se věnuje spolupráci s akademickou sférou. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University; podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze a řadě dalších univerzitních a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí. Zúčastnil se rovněž mnoha specifických výzkumných projektů s tematikou evropské integrace. V roce 2006 byl jmenován členem expertní skupiny Evropské komise EuroTeam. V roce 2009 byl jmenován členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V roce 2010 byl jmenován členem expertní pracovní skupiny (EPOS) pro přípravu budoucího období kohezní politiky 2014+ v České republice.


Jiří Pulz

generální tajemník, Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze. Vědecká aspirantura v oboru mezinárodní právo. Od r. 1991, tzn. od založení, působí jako generální tajemník zájmového sdružení nebankovních finančních institucí (poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu) – ČLFA. Autor řady článků a několika publikací k problematice mezinárodních vztahů a nebankovního financování.


SmithNovak © | Kontakt