Debt Collection & Sales
21. březen 2018
Cena
12.750 Kč + DPH / Účastník

Účastnický poplatek zahrnuje

  • Vstup na konferenci
  • Elektronické kopie veškeré dokumentace
  • Občerstvení včetně nápojů
  • Přístup k networkingové aplikaci
  • Oběd
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Podmínky

Slevy se nedají kombinovat a na jejich zpětné uplatnění nebude brán zřetel.

Po přijetí správně vyplněné přihlášky Vám obratem vystavíme fakturu se splatností 10 kalendářních dní od data jejího vystavení. Pokud se zaregistrujete méně než 10 dní před začátkem akce, musí být platba obdržena před začátkem prvního dne akce.

Při stornování přihlášky 30 a více kalendářních dní před akcí získáte zpět celý poplatek, při stornování 29 a méně kalendářních dní před akcí je storno poplatek ve výši 100% z ceny.

Zastoupení účastníka je možné pouze po předchozí domluvě.

Z důvodů mimo kontrolu organizátorů této akce se může změnit místo akce, obsah či načasování programu, ale změny v přiměřeném rozsahu nepředstavují důvod pro refundaci účastnického poplatku.

SmithNovak si vyhrazuje právo odložit nebo zrušit akci z naléhavých důvodů, které jsou mimo naši kontrolu, v tomto případě bude poplatek plně refundován. SmithNovak neručí za žádné dodatečné výdaje účastníků, jakými jsou například ubytovací či cestovní výdaje.

SmithNovak neručí za žádné individuální či jiné dopravní zdržení, za těchto podmínek jsou uplatněny běžné stornovací podmínky.

V případě teroristického či jiného incidentu, který přímo zabrání v provedení akce si SmithNovak vyhrazuje právo ponechat si 50% účastnického poplatku jako příspěvek na administrativní a jiné náklady s akcí spojené.


SmithNovak © | Kontakt