Akce 3 za cenu 2do pátku 17. 5.
2. ročník konference
Debt Collection
Setkání českého a slovenského trhu pohledávek
4. červen 2019, Praha
Program
Blok 1: Současnost i budoucnost pohledávek na českém a slovenském trhu
Moderátor: Kryštof Kruliš, zakladatel a předseda správní rady, Spotřebitelské fórum, CZ
09:00
Dopad ekonomického vývoje na úvěrový trh, aneb kdy a co přinese recese?
Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ
09:15
Panelová diskuze
 • Růst zadluženosti a nízké finanční rezervy domácností: standardní průběh konjunktury nebo nebezpečný trend? Je řešením další regulace?
 • Pohledávky v prostředí SME – co bylo důvodem rekordně velkého počtu vzniklých i zaniklých společností v roce 2018? Je třeba se více zaměřit na domácnosti či SME?
 • Jaký vliv mohou mít nová opatření ČNB v oblasti úvěrování (DTI a DSTI, LTV) a růst úrokových sazeb na počet nesplácejících klientů a vymáhání?
 • Jaká je role nových technologií v oblasti Debt Collection a jaký dopad bude mít digitální transformace na prevenci a vymáhání?
Ján Ferenci, Partner, Marják, Ferenci & Partners, SK
Ladislav Kročák, ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem II, ČNB, CZ
Fotky a Profily

Kryštof Kruliš, zakladatel a předseda správní rady, Spotřebitelské fórum, CZ

Profil

Kryštof Kruliš, zakladatel a předseda správní rady, Spotřebitelské fórum, CZ

Kryštof Kruliš vede ve funkci předsedy správní rady výzkumné aktivity zapsaného ústavu Spotřebitelské fórum, který v roce 2016 založil. Působí také jako analytik Výzkumného centra AMO se zaměřením na vnitřní trh, právo EU a vztah EU a anglofonních zemí. Aktivně komentuje odborné otázky pro česká i zahraniční média. Po ukončení právnické fakulty pracoval čtyři roky v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře, kde poskytoval poradenství v oboru českého práva a práva EU významným českým i zahraničním klientům ze soukromého a veřejného sektoru. Je členem České advokátní komory. Ve své samostatné právní praxi se věnuje zejména otázkám práva EU.

V roce 2017 získal titul Ph.D. v oboru Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde předtím také absolvoval summa cum laude magisterské studium v oboru Právo a právní věda. V rámci programu Socrates-Erasmus absolvoval studium ve Švédsku na Jönköping International Business School. Své druhé magisterské studium absolvoval v oboru Anglofonní studia na Metropolitní univerzitě Praha, kde následně začal přednášet. Od září 2018 přednáší také na New York Univerzity v Praze.

Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ

Profil

Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ

Dominik Stroukal je hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Vyučuje na VŠ CEVRO institut, je autorem několika knih, provází pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, je šéfredaktorem časopisu Trade-off a vede společnost bit agency. Je autorem první české knihy o Bitcoinu (2015) a dalších kryptoměnách (2018). V roce 2019 mu vyšla kniha Ekonomické bubliny.

Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické, vedle které vystudoval také mediální studia na Univerzitě Karlově. V minulosti byl ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg.

Ján Ferenci, Partner, Marják, Ferenci & Partners, SK

Profil

Ján Ferenci, Partner, Marják, Ferenci & Partners, SK

JUDr. Ján Ferenci se specializuje na oblast obchodního a finančního práva se zvláštním zaměřením na korporátní právo a právo obchodních společností. Jeho další specializací je oblast fúzí a akvizic, související smlouvy a právní analýzy.

V minulosti se jako advokát významně podílel na akvizici výrobních I nevýrobních společností, vč. vypracování kompletní právní agendy a smluvní dokumentace na základě komunikace se zahraničními investory. Věnuje se také právním analýzám i právním auditům (due diligence) a konkurznímu právu.

Ladislav Kročák, ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem II, ČNB, CZ

Profil

Ladislav Kročák, ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem II, ČNB, CZ

Ing. Ladislav Kročák absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a studium na Bankovním institutu v Praze. Pracoval téměř 25 let ve vedoucích pozicích v různých finančních institucích včetně Citibank, GE Money Bank nebo AXA Bank.

Od července 2016 řídí sekci dohledu nad finančním trhem II. České národní banky.

10:00
Káva
Blok 2: Inovativní pohled na proces Debt Collection
Moderátor: Ivan Kocmánek, jednatel, LogiCall, CZ
10:45
Případová studie: Field Collections v praxi
Lukáš Jícha, exekutor, Exekutorský úřad Přerov, CZ
Marek Ambrož, Head of Workout & Restructuring, Retail Department, Česká spořitelna, CZ
11:15
Panelová diskuze
 • Mohou technologie zvýšit efektivitu late collections? Týká se potenciálně digitální odosobnění managementu pohledávek?
 • Jak rychle je schopen český business pohledávek zvýšit svoje DC kapacity v případě začátku recese v průběhu následujících 24 měsíců? Jak se na takovou situaci mohou společnosti připravit?
 • Je možné přizpůsobit procesy DC psychologii dlužníka a může to být potenciální cestou k vyšší efektivitě?
 • Je třeba se více zaměřit na otázku etiky vymáhání pohledávek? Je vůbec možné ve finančním světě pohledávek zohlednit sociální aspekty problematiky?
David Šmejkal, ředitel, Poradna při finanční tísni, CZ
Josef Hovořák, Group Retail Hard Collection Manager, Komerční banka, Head of Debt Collection, Modrá pyramida, CZ
Fotky a Profily

Ivan Kocmánek, jednatel, LogiCall, CZ

Profil

Ivan Kocmánek, jednatel, LogiCall, CZ

Ivan Kocmánek působí ve vedení společnosti LogiCall, kterou v roce 2004 založil a od té doby buduje síť poradenských společností a call center nejen v České republice, ale v rámci celé střední Evropy.

V oboru managementu pohledávek pracuje již od roku 1993. Nejprve získával zkušenosti na německém trhu, později v České i Slovenské republice na vedoucích pozicích ve společnosti Kasolvenzia (později EOS KSI). Ivan Kocmánek vystudoval obor Krizový management a insolvence a následně obor Mezinárodní obchod.

Lukáš Jícha, exekutor, Exekutorský úřad Přerov, CZ

Profil

Lukáš Jícha, exekutor, Exekutorský úřad Přerov, CZ

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008 až 2012 byl exekutorským koncipientem, následně exekutorským kandidátem na Exekutorském úřadě v Přerově u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány. Jako exekutorský kandidát se vedle všeobecné exekuční praxe specializoval na problematiku exekuce prodejem nemovitostí, legislativu, přednáškovou, publikační a osvětovou činnost. V únoru 2016 ho ministr spravedlnosti s účinností od dubna 2016 jmenoval soudním exekutorem do uvolněného exekutorského úřadu v Přerově.

Vedle vedení exekutorského úřadu a výkonu exekuční činnosti nadále pravidelně přednáší a publikuje o exekucích v odborném tisku a dalších médiích. Přednáší zejména pro stavovské i zájmové profesní organizace, peněžní ústavy, finanční instituce, veřejnou správu, pracovníky v oblasti dluhového poradenství a školy. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích. Je členem Právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky, členem Zkušební komise Exekutorské komory České republiky. V minulosti byl členem Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního.

Marek Ambrož, Head of Workout & Restructuring, Retail Department, Česká spořitelna, CZ

Profil

Marek Ambrož, Head of Workout & Restructuring, Retail Department, Česká spořitelna, CZ

Marek Ambrož má právnické vzdělání a od roku 2000 se systematicky věnuje řízení rizik a vymáhání pohledávek. Ihned po privatizaci České spořitelny se ujímá vedení správy rizikových retailových pohledávek a následně celou oblast kompletně reorganizuje včetně vymáhacích procesů, zdrojů a infrastruktury.

V roce 2006 se stěhuje do Rumunska, kde v největší rumunské bance Banca Comerciala Romana zakládá divizi Retail Risk Management, která kromě klasického řízení úvěrových rizik zajišťuje i pozdní vymáhání pohledávek. V začínající době krize řídí i dceřinnou společnost banky, která se zaobírá řešením problematických zajištěných úvěrů.

Od roku 2010 je ředitelem nově vytvořeného útvaru Restrukturalizace a vymáhání ve Slovenské spořitelně, do jehož gesce spadá kromě pozdního vymáhání pohledávek v retailu i kolateral management a a zejména korporátní workout.

V roce 2015 se vrací zpět do České spořitelny, kde v současné době vede útvar Restrukturalizace a vymáhání retail.

David Šmejkal, ředitel, Poradna při finanční tísni, CZ

Profil

David Šmejkal, ředitel, Poradna při finanční tísni, CZ

David Šmejkal po studiu na Technické univerzitě v Liberci a Masarykově univerzitě v Brně pracoval jako statistický analytik a IT specialista. U Sdružení ochrany spotřebitelů působil jako předseda, od roku 2008 se věnuje dluhovému poradenství osobám v tíživé životní situaci a prevenci předlužení.

Josef Hovořák, Group Retail Hard Collection Manager, Komerční banka, Head of Debt Collection, Modrá pyramida, CZ

Profil

Josef Hovořák, Group Retail Hard Collection Manager, Komerční banka, Head of Debt Collection, Modrá pyramida, CZ

Josef Hovořák působí v Modré pyramidě od roku 2003, nejprve na právním oddělení, od roku 2006 pak jako vedoucí oddělení vymáhání pohledávek se zodpovědností za veškeré procesy vymáhání od pre-collection po soudní vymáhání pohledávek, které je řešeno interně.

Aktuálně za hlavní výzvu v této oblasti považuje práci na zvyšování NPS (jak zaměstnaneckém, tak i klientském). Od roku 2014 je zároveň jako manažer retailového hard vymáhání Skupiny KB (KB, ESSOX, MP) spoluzodpovědný za nastavení a koordinaci procesů v této oblasti. V této oblasti za stěžejní považuje zejména adekvátní reagování na neustálé legislativní změny.

12:00
Krátká přestávka
Blok 3: Zaměřeno na prodej dluhů a NPL transakce
Moderátor: bude brzy potvrzen
12:15
Rizika prodeje a nákupu NPL
Ivan Fibír, konzultant, collectora software, CZ
12:30
Panelová diskuze
 • Jaký je aktuální objem a kvalita NPE portfolií v ČR a regionu CEE?
 • Jaké jsou hlavní transakční překážky při nákupu pohledávek?
 • Posuzují či revidují nově banky svá portfolia non-core a nevýkonných pohledávek se záměrem prodat?
 • Nutí Nařízení o jednotném mechanismu dohledu (SSM Guidelines) české banky ke zbavování se svých NPL porfólií?
 • Jaké transakce lze obecně očekávat v oblasti ČR, CEE a SEE? A jaká je současná situace v Řecku, Itálii a Španělsku?
Tomáš Chloupek, Board Member, APS, CZ
Petr Toman, Head of Commercial Underwriting & Portfolio management & Collections, MONETA Money Bank, CZ
Fotky a Profily

Ivan Fibír, konzultant, collectora software, CZ

Profil

Ivan Fibír, konzultant, collectora software, CZ

Ivan Fibír více než 10 let působí v oblasti vymáhání pohledávek a vývoje technologií pomáhajících k vyšší efektivitě procesů inkasa pohledávek.

Díky zkušenostem z inkasních agentur s různým zaměřením a zákaznickým portfóliem se zaměřuje na integraci interních systémů, rozvoj automatizace procesů a využívání dostupných zdrojů informací, bez kterých v dnešní době není možné konkurovat.

Tomáš Chloupek, Board Member, APS, CZ

Petr Toman, Head of Commercial Underwriting & Portfolio management & Collections, MONETA Money Bank, CZ

Profil

Petr Toman, Head of Commercial Underwriting & Portfolio management & Collections, MONETA Money Bank, CZ

Petr Toman působí v MONETA Money Bank od roku 2016 na seniorních pozicích v oblasti risk managementu a správy rizikového portfolia (vč. collections a recovery).

Petr Toman zahájil svou bankovní kariéru v GE Money Bank v roce 2011 a před nástupem do MONETA Money Bank pracoval v GE Capital v Londýně.

V současnosti se zaměřuje zejména na strategie managementu portfolia skupiny MONETA a správu NPLs skupiny MONETA.

13:00
Oběd
Blok 4: FinTech vs. Debt Collection
Moderátor: Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ
14:00
Pojďme společně posunout proces Debt Collection do 21. století
Jakub Mahdal, CEO, Collection Hub, CZ
14:15
New approach to Collection system maintenance
Jan Herian, Business Development Manager, ApPello, CZ
14:30
Případová studie: FinTech řešení v Supply Chain Financing
Adam Šoukal, CEO and Co-Founder, Roger, CZ
14:45
Panelová diskuze
 • V jakých konkrétních oblastech procesu DC jsou technologie největším přínosem?
 • Prevence: Jak ovlivňuje využití Big Data a automatizace procesy spojené s Early Warning?
 • Jak změní digitální identita klienta a související scoring trh pohledávek? Povede ke snížení celkového zadlužení domácností nebo menší zodpovědnosti?
 • Stanou se každodenní platební transakce úvěrovými?
 • Jaký reálný dopad na trh DC měla či teprve bude mít PSD2?
Fotky a Profily

Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ

Profil

Dominik Stroukal, Chief Economist, Roklen, CZ

Dominik Stroukal je hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Vyučuje na VŠ CEVRO institut, je autorem několika knih, provází pořadem Kdo to platí? na MALL.TV, je šéfredaktorem časopisu Trade-off a vede společnost bit agency. Je autorem první české knihy o Bitcoinu (2015) a dalších kryptoměnách (2018). V roce 2019 mu vyšla kniha Ekonomické bubliny.

Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické, vedle které vystudoval také mediální studia na Univerzitě Karlově. V minulosti byl ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg.

Jakub Mahdal, CEO, Collection Hub, CZ

Profil

Jakub Mahdal, CEO, Collection Hub, CZ

Jakub Mahdal je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem mezinárodní společnosti Collection Hub, která prostřednictvím online platformy urychluje proces přeshraničního vymáhání pohledávek a snižuje související náklady.

Jakub je také zakladatelem a spoluvlastníkem firmy Safetica Technologies, která se od roku 2004 věnuje vývoji softwaru vnitřní bezpečnosti zabraňujícímu úniku citlivých dat. Vystudoval Fakultu informačních technologií na VUT v Brně.

Jan Herian, Business Development Manager, ApPello, CZ

Profil

Jan Herian, Business Development Manager, ApPello, CZ

Adam Šoukal, CEO and Co-Founder, Roger, CZ

Profil

Adam Šoukal, CEO and Co-Founder, Roger, CZ

Adam Šoukal je CEO a spoluzakladatelem Platební instituce Roger a.s., stará se o strategický rozvoj společnosti i spokojenost klientů, investorů, partnerů a zaměstnanců. Adam je hrdý na tým lidí, který platformu vybudoval a obsluhuje.

Dva roky pracoval v Londýně pro banku Santander na akvizici bankovní instituce. Předtím v oddělení restrukturalizací v pražském PwC. Jako absolvent Gymnázia tř. Kpt. Jaroše studoval v Česku a poté ve Španělsku a Nizozemí. Má dva inženýrské tituly z ekonomie a managementu. Je vášnivým lyžařem, cyklistou, hledačem větru a průměrným kitesurferem.

15:15
Káva
Blok 5: Dopad legislativy na trh pohledávek
Moderátor: Hana Erbsová, advokátka, ARROWS, CZ
15:45
Vymáhání pohledávek ve světle nové legislativy
Pavel Staněk, prezident, Česká asociace věřitelů, CZ
16:00
Panelová diskuze
 • CZ vs. SK – jaké regulace a legislativu na trhu pohledávek mají společnou a v čem je možné se navzájem poučit či varovat?
 • Jaký bude skutečný dopad novely insolvenčního zákona a exekuční ho řádu na věřitele? Jak velký budou mít dopad na výnosy a návratnost Late Collections a na cenu pohledávek?
 • Jaký vliv mají další regulace trhu vymáhání pohledávek? Můžeme čekat obdobnou regulaci v oblasti subjektů odkupujících pohledávky jako na Slovensku?
 • Posuzování úvěruschopnosti ve vymáhání – jaké by měly být zákonné povinnosti? Lze pozorovat rozdíl v praxi mezi Českou a Slovenskou republikou?
Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele, hlavní právník, Česká bankovní asociace, CZ
Michal Franěk, náměstek sekce legislativní, Ministerstvo spravedlnosti ČR, CZ
Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia, prezident, Asociácia slovenských inkasných spoločností, SK
Fotky a Profily

Hana Erbsová, advokátka, ARROWS, CZ

Profil

Hana Erbsová, advokátka, ARROWS, CZ

Hana Erbsová působí od roku 2018 v advokátní kanceláři ARROWS. Během své kariéry nasbírala zkušenosti jak ve finanční správě, tak v českých kancelářích tzv. Big4 (PwC Legal, Deloitte Legal).

Vystudovala právo na Univerzitě Karlově v Praze a jako zaměstnanec finanční správy se mimo jiné zabývala vymáháním a uplatňováním pohledávek státu; je také spoluautorkou komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství C. H. Beck z roku 2018 a komentáře k exekučnímu řádu v edici Poradce z roku 2017.

V rámci ARROWS se Hana Erbsová zaměřuje zejména na daňové právo vč. daňového řízení, daňové arbitráže či mezinárodního zdanění a právní problematiku insolvenčního řízení.

Pavel Staněk, prezident, Česká asociace věřitelů, CZ

Profil

Pavel Staněk, prezident, Česká asociace věřitelů, CZ

Pavel Staněk je prezidentem České asociace věřitelů, jejímž hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice. Kromě toho je řídícím partnerem společnosti ARROWS advokátní kancelář a poradenské skupiny ARROWS advisory group, která pro své klienty zajišťuje právní služby, daňové a účetní poradenství a další konzultační služby.

Vystudoval práva na Právnické fakultě MU Brno. V letech 2001 až 2006 pracoval jako odborný asistent předsedy a tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové. V roce 2007 byl jmenován nejprve vrchním ředitelem, náměstkem a později 1. náměstkem ministra spravedlnosti. V této pozici působil až do svého zvolení poslancem Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010, kde zastával funkci místopředsedy ústavně právního výboru. V témže roce byl také jmenován členem Legislativní rady vlády.

V roce 2013 se stal spoluzakladatelem advokátní kanceláře Legalcom, která se po fúzi s dalšími dvěma advokátními kancelářemi v lednu 2018 proměnila v ARROWS advokátní kancelář a zároveň se stala jádrem poradenské skupiny ARROWS advisory group.

Kromě advokacie a České asociace věřitelů se věnuje nadačnímu fondu Aquapura, který založil se svou manželkou za účelem pomoci osobám trpícím poruchou srážlivosti krve.

Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele, hlavní právník, Česká bankovní asociace, CZ

Profil

Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele, hlavní právník, Česká bankovní asociace, CZ

Filip Hanzlík působí od roku 2012 v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak také jako náměstek výkonného ředitele ČBA. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“.

Filip Hanzlík je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského studia politologie na fakultě sociálních věd tamtéž, dále absolvoval postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. Před nástupem do České bankovní asociace působil v letech 1998-2011 na různých pozicích v advokacii.

Michal Franěk, náměstek sekce legislativní, Ministerstvo spravedlnosti ČR, CZ

Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia, prezident, Asociácia slovenských inkasných spoločností, SK

Profil

Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia, prezident, Asociácia slovenských inkasných spoločností, SK

Martin Musil je konateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Intrum Slovakia od Februára 2015. Zároveň od roku 2015 pôsobí v asins (Asociácia slovenských inkasných agentúr) najskôr ako Viceprezident a od marca 2019 ako jej Prezident.

Pred tým zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS group kde pôsobil takmer 16 rokov. V období rokov 2011 až 2014 pôsobil ako COO zodpovedný za prevádzku a investície skupiny v Ruskej federácii a na Ukrajine. Pred pôsobením v zahraničí takmer 10 rokov zastával v spoločnosti EOS KSI Slovensko pozície Head of Collection a Head of Operation. Taktiež bol súčasťou medzinárodného tímu zodpovedného za implementáciu nadnárodných IT projektov v rámci EOS group.

Martin Musil je absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

16:45
Konec konference


SmithNovak © | Kontakt